Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING van KIM VAN DE SCHOOT – ADEMVROUW

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Kim van de Schoot kan persoons- en medische gegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de producten en/of diensten van Kim van de Schoot

en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan

Kim van de Schoot heeft verstrekt.

Kim van de Schoot kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres, huisnummer, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Geboortedatum
 • BSN-nummer
 • Verzekerde nummer (zorgverzekering);
 • Document nr./type van paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
 • Huisarts
 • Medische achtergrond
 • Foto’s van huidprobleem of lichaamsdeel
 • Documenten zoals verwijzingen, hulpmiddelenaanvraag en/of machtiging
 • IP-adres

Waarom Kim van de Schoot persoonsgegevens nodig heeft

Kim van de Schoot verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen

als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Kim van de Schoot kan uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren

van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening.

Voor het leveren van verzekerde zorg is het afstaan van uw persoonlijke- en medische gegevens én verwijzing of machtiging verplicht. In sommige gevallen kan de huidtherapeut (in samenspraak met u) uw huisarts benaderen ter rapportage (terugkoppeling behandeling), intercollegiaal overleg en/of casusbespreking.

Hoe lang Kim van de Schoot gegevens bewaart

Kim van de Schoot bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw persoonsgegevens en medisch dossier 15 jaar te bewaren.

Gegevens delen met andere partijen en/of derden

Kim van de Schoot verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden (zorgverzekeraar,

huisarts, overige (para)medische zorgverleners), indien u hiervoor toestemming geeft.

Er moet een aanleiding voor verstrekking van gegevens, uitvoering van huidtherapeutische

zorg of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Websitebezoek www.ademvrouw.nl

Op de website van Ademvrouw worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en de datum/tijdstip waarop u de website van Ademvrouw bezoekt. Daarnaast wordt uw gedrag vastgelegd van klikken/bezoeken van verschillende pagina’s binnen de ademvrouw website. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek-en klikgedrag op de website. Ademvrouw gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren en pagina’s te optimaliseren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan verstrekt aan derden.

Google Analytics

Kim van de Schoot maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe websitebezoekers op de Ademvrouw website komen en hoe de website gebruikt wordt. Google Analytics kan ons de

volgende gegevens per IP-adres verstrekken:

 • Geslacht
 • Woonplaats
 • Leeftijdscategorie
 • Interesses
 • Welke gedragsstroom op website vertoond.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IPadres),

overgebracht naar en door Google, en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid

van Google Analytics hier aan.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt

verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

RHC heeft hier geen invloed op. RHC heeft Google geen toestemming gegeven om via RHC verkregen Analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten en/of doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt

een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar:

info@kimvandeschoot.nl

Beveiliging persoons- en medische gegevens

De website van Ademvrouw maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen.

Kim van de Schoot neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen bij misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijzigingen.

Kim van de Schoot maakt gebruikt van huidtherapeutische software Skinadmin om persoons- en medische gegevens in te verwerken, verslagleggen en documenteren. Skinadmin bewaart uw persoons- en medische gegevens op twee beveiligde en versleutelde servers in Nederland.

Contactgegevens

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wil over de beveiliging, van en door Kim van de Schoot verzamelde

persoonsgegevens, neem dan contact met:

Ademvrouw

T.a.v. Kim van de Schoot

Montfortlaan 9

5688 NM  OIRSCHOT

Tel. 0499 – 378183

info@kimvandeschoot.nl

www.Ademvrouw.nl

Volg ons op social media

Volg ons op social media:

Contact gegevens

Tel: 0613585853

Email: info@ademvrouw.nl

Adresgegevens:

Montfortlaan 9,

5688 NM

Oirschot

Kvk nr:

73739138
https://ademvrouw.nl/wp-content/uploads/2021/07/kwaliteitregister.jpeg

p-broeren.nl© All Rights Reserved - 2021